ประเทศไทยคว้ารางวัล Country Award 2021 ประเภท Best Liability Management จาก The Asset

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับรางวัล Best Liability Management ของสำนักข่าว The Asset ในการจัดอันดับรางวัล Triple A Country Award 2021 จากการดำเนินธุรกรรมแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Bond Switching) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา

การดำเนินธุรกรรม Bond Switching เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารหนี้สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการกระจุกตัวของหนี้ที่ใกล้ครบกำหนด ลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้รัฐบาล พร้อมทั้งเพิ่มสภาพคล่องให้พันธบัตรรัฐบาลในตลาดรอง ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สบน. ได้มีการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ภายใต้รูปแบบ Multiple-to-Multiple ผ่านผู้จัดจำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Arranger) โดยสามารถดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้เป็นวงเงินรวม 129,000 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการบริหารหนี้ในวงเงินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา

ทั้งนี้ ผลลัพธ์จากการดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.ด้านการบริหารหนี้ของรัฐบาล : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ช่วยลดความเสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล โดยสามารถลดยอดคงค้างของหนี้ที่กระจุกตัวและจะครบกำหนดภายในช่วงเวลา 1-3 ปีข้างหน้า ได้ถึง 129,000 ล้านบาท พร้อมกับกระจายหนี้ที่ครบกำหนดไปยังพันธบัตรระยะกลางจนถึงระยะยาวเป็นหลัก และทำให้อายุเฉลี่ยของหนี้ดังกล่าว จาก 1 ปี 10 เดือน เป็น 16 ปี

2.ด้านการขยายฐานนักลงทุน : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ในครั้งนี้มีนักลงทุนหลายกลุ่มเข้าร่วมดำเนินธุรกรรม ได้แก่ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต กองทุนต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักลงทุนต่างประเทศ

3.ด้านการเพิ่มสภาพคล่อง : การดำเนินธุรกรรม Bond Switching ได้ก่อให้เกิดสภาพคล่องของพันธบัตรที่ใช้ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Benchmark Bond) ตั้งแต่รุ่นอายุ 5-50 ปี โดยเฉพาะ Benchmark Bond รุ่นอายุ 10 ปี ที่สามารถเพิ่มยอดคงค้างเพื่อสร้างสภาพคล่องได้ถึง 50,000 ล้านบาท ในคราวเดียว

 

The Asset เป็นสำนักข่าวชั้นนำในวงการสื่อและสิ่งพิมพ์ด้านตลาดการเงินที่มีฐานผู้อ่านและเครือข่ายครอบคลุมผู้ออกตราสารและนักลงทุนที่กว้างขวางในภูมิภาคเอเชีย และการจัดอันดับรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากการสำรวจความคิดเห็นจากผู้อ่าน สถาบันการเงิน นักลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินเพื่อนำมาจัดอันดับและมอบรางวัลให้ผู้ออก สถาบันการเงิน และธุรกรรมการเงินในตลาดการเงินที่มีความโดดเด่นในแต่ละปี

ในการนี้ สบน. ขอขอบคุณ Arranger ทั้ง 4 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ธุรกรรม Bond Switching ประสบความสำเร็จ และ สบน. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในวาระต่อไป

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร.0-2271-7999 ต่อ 5810
www.pdmo.go.th

https://m.mgronline.com/stockmarket/detail/9650000007981